JAK WYKONUJEMY BACKUP SERWERÓW?

Priorytetyzowanie

Pierwszym krokiem przy wdrożeniu polityki kopii bezpieczeństwa jest ustalenie jakie dane przechowuje klient na swoich serwerach i jak często się zmieniają. Wiedza ta pozwoli nam ustalić częstotliwość wykonywania pełnych i przyrostowych kopii bezpieczeństwa, tak by osiągnąć kompromis między aktualnością kopii zapasowej, czasem jej odzyskiwania i wpływem na wydajność zabezpieczanego serwera.

Testowanie

Kopie zapasowe, których nie da się poprawnie odtworzyć są bezużyteczne, dlatego regularnie sprawdzamy poprawność wykonania kopii, odtwarzając je na serwerze testowym. Dzięki temu mamy niemalże całkowitą pewność, że w kryzysowej sytuacji, nic nam nie przeszkodzi w odtworzeniu utraconych danych.

Przechowywanie

W ramach naszej usługi Proaktywnej administracji  serwerami udostępniamy opartą o system Bareos przestrzeń do przechowywania kopii zapasowych. Zastosowane rozwiązanie pozwala na elastyczne ustalanie polityki przechowywania kopii zapasowych, nadpisując najstarsze kopie wraz z wyczerpywaniempornxxxmobile się przydzielonego miejsca.